Personlighetsutveckling är bland annat ett begrepp inom psykoanalysen och som syftar till att beskriva hur en individ utvecklas under hela sin levnad. Över tiden har många olika teorier och inriktningar kring personlighetsutveckling förts fram.

Personlighetsutveckling ingår även som en delkomponent i personlighetsteorin vilket är en vetenskaplig modell för att beskriva en individ.

Man har bland annat försökt visa på att en persons egenskaper grundläggs tidigt i livet, men även att en människas utvecklingsprocess inte följer ett visst tidsmönster eller sker i en viss kronologisk ordning.

Facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *