Personlig udvikling opfattes gerne som en fremadskridende proces, der fortsætter livet igennem, i en hastighed defineret ved personens eget ønske om udvikling, eller ved udefrakommende hændelser, f.eks. i form af personlige kriser, der kan fremprovokere den personlige udvikling.

Personlig udvikling er en bred og populærpsykologisk betegnelse for en forandringsproces, der leder til en forbedret udgave af personens eget selv. Aspekter ved personlig udvikling kan f.eks. være øget selvindsigt, opbygning og fornyelse af identitet, udvikling af styrker og talenter, identifikation og udvikling af potentialer, forbedring af livskvalitet, realisering af drømme og indfrielse af aspirationer m.v. Se også selvrealisering.

I sin grundform har ideen om udvikling og kultivering af eget selv rødder langt tilbage i historien. De antikke grækere er f.eks. kendt for inskriptionen “kend dig selv” over templet i Delfi. Indenfor psykologien knytter ideen sig især til jungiansk psykologi (se individuation) og humanistisk psykologi (se f.eks. Maslows behovspyramide), der anser personlig udvikling og vækst som et individuelt iboende behov eller mål i tilværelsen. I andre dele af psykologien har udviklingsbegrebet især været reserveret til børns udvikling frem mod voksenstadiet (se udviklingspsykologi) og indsatsen har koncentreret sig om at reparere på dysfunktionaliteter, der er opstået i barndommen eller senere i livet.

Begrebet personlig udvikling har vundet alment indpas i sproget og bruges i mange forskellige sammenhænge, f.eks. i forbindelse med coaching, selvhjælps-litteratur, psykoterapi, kurser, osv.

Facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *