Per desenvolupament personal, o creixement personal, s’entén l’actualització de les potencialitats humanes (psicològiques i espirituals) que la persona pot fer més enllà del seu desenvolupament natural en funció de l’edat.

Objectius del desenvolupament personal:
* Bàsicament Conèixer-se a si mateix, amb honestedat, situant virtuts i defectes.
* Lliurar-se dels obstacles interiors i exteriors que alguna vegada o d’alguna manera impedisquen el lideratge i el bon acompliment com treballador i com capdavanter.
* Ser qui es vol ser; on el pensar, el sentir i l’actuar siguen una unitat coherent o guardar relació amb l’actitud personal i responsabilitat.
* Avaluar que vol conservar-se, millorara o canviar-se, i situar les eines per a fer-lo.

Classificant-les en funció del que cada tècnica tendeix a potenciar tot i que és possible que cadascuna d’ella actue en major o menor mesura en els altres camps:

* Tècniques corpori-emocionals:
o Vegetoterapia o orgonomia (Wilhelm Reich).
o Anàlisis bioenergètic (Alexander Lowen) – Radix (Charles Kelley).
o Teràpia primal (Janov).
o Anàlisi afectiva-primal (Claude Alieu).
o Renaixement o Rebirthing (Leonard Orr).
o Somaterapia (Roberto Freire)

* Tècniques d’autoconsciència:
o Teràpia Gestalt (Fritz Perls, Paul Goodman).
o Eneagrama
o Somni dirigit (Robert Dessoille).
+ Sofrologia (Caycedo).
o Control Mental (Silva).
+ Psicosíntesi (Assagioli).

* Tècniques interpersonals:
o Anàlisis Transaccional (Eric Berne).
o Psicodrama (Jacob Levy Moreno).

Amb el treball de desenvolupament personal la persona aprèn, a través de la consciència de si mateix, a aprofitar les seues possibilitats de pensar, sentir i actuar per a:

* Usar el pensament lliure o autònom.
* Dominar una llibertat responsable, sent líder de si mateix.
* Tenir salut emocional.

És un treball distint al que pot fer-se amb la psicoteràpia, destinada aquesta a resoldre problemes puntuals concrets. No obstant això, de vegades ambdós tipus de treball coincideixen i es complementen.

Es podria dir que la psicoteràpia tracta d’ordenar una mica que està desordenat, és a dir, és el pas de la desorganització a l’organització, del caos a l’equilibri, mentre que el creixement personal tracta d’arribar a la plenitud, és a dir, una vegada que ja es té l’organització i l’equilibri desenvolupar la pròpia capacitat per al goig, la vitalitat i la creativitat.

Una metàfora que pot ajudar a diferenciar el treball de psicoteràpia del treball de creixement personal, és imaginar que cada persona té el seu propi jardí i és responsable de cuidar-lo. El treball de psicoteràpia consisteix en netejar-lo de pedres, matolls i dolentes herbes, remoure la terra, tapar els clots, etc., o siga, a deixar el terreny en bones condicions, mentre que el treball de creixement personal consisteix en, estant ja netege el terreny, regar i cuidar tan bé com siga possible les plantes i flors perquè cresquen sanes i belles, expressant tota la seua bellesa per a delit propi i dels altres.

Facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *